KG METAL KIVIRMA

info@silindir.com.tr

+90 232 375 8283

+90 532 131 1355

WhatsApp

Kývýrma CNC Kývýrma Fason Kývýrma Malafalý Kývýrma Silindir Kývýrma Boru Kývýrma Profil Kývýrma Köţebent Kývýrma Lama Kývýrma Konik Kývýrma Serpantin Kývýrma NPU Kývýrma NPI Kývýrma

Ana Sayfa Hakkýmýzda Hizmetler Makine Parkuru Referanslar Galeri Videolar Ýletiţim

Malafalý Boru Kývýrma

Malafalý Profil Kývýrma

Srepantin Kývýrma

NPI Kývýrma

Saç Kývýrma

Alüminyum Kývýrma

Profil Kývýrma

Dirsek Kývýrma

Silindir Kývýrma

Kompozit Kývýrma

konik Kývýrma

krom Kývýrma

NPU Kývýrma

Bakýr Kývýrma

Serpantin Lama Kývýrma

Alüminyum Bükme Alüminyum Kývýrma Boru Bükme Boru Kývýrma Bükme Kývýrma Galvaniz Bükme Galvaniz Kývýrma Hardox Bükme Hardox Kývýrma Kazan Bükme Kazan Kývýrma
Kompozit Bükme Kompozit Kývýrma Konik Bükme Konik Kývýrma Köţebent Bükme Köţebent Kývýrma Krom Bükme Krom Kývýrma Lama Bükme Lama Kývýrma Malafa Bükme Malafa Kývýrma
Metal Bükme Metal Kývýrma Npi Bükme Npi Kývýrma Npu Bükme Npu Kývýrma Paslanmaz Bükme Paslanmaz Kývýrma Profil Bükme Profil Kývýrma Saç Bükme Saç Kývýrma
Serpantin Bükme Serpantin Kývýrma Silindir Bükme Silindir Kývýrma Tank Bükme Tank Kývýrma Yarým Boru Bükme Yarým Boru Kývýrma    
 

 

 

Kývýrma Ýţleri

Kývýrma Firmasý olarak Biz

Profil Kývýrma Malafalý Kývýrma Silindir Kývýrma Fason Kývýrma Boru Kývýrma Lama Kývýrma Köţebent Kývýrma Bakýr kývýrma Krom Kývýrma Alüminyum Kývýrma Paslanmaz Kývýrma Metal Kývýrma Hardox Kývýrma Konik Kývýrma Saç Kývýrma NPI Kývýrma I Kývýrma U Kývýrma NPU Kývýrma Serpantin Kývýrma Spiral Kývýrma Helezon Kývýrma Kompozit Kývýrma Tank kývýrma Kazan Kývýrma Hardox kývýrma Lama Kývýrma Serpantin kývýrma Spiral Kývýrma Helezon Kývýrma Konik konik Kývýrma Köţebent Kývýrma Galvaniz Kývýrma Ýzmir Kývýrma iţlemini hassasiyetle gerçekleţtirmekteyiz Müţterilerimiz istediđi ölçüleri bize iletip Kývýrma Ýmalatýný bitmiţ halde bizden teslim alýrlar Kývýrma iţi herkesin yapamayacađý bir iţ Deđildir Türkiye’de Kývýrma Yerler oldukça azdýr Çođu zaman bükülmeyi denenen ve farklý ţekiller alan bozulmuţ malzemeler düzeltip müţterilerimize veya meslektaţlarýmýza sunmuţuzdur Özellikle malzeme kalýnlýđý fazla olan bükümlerde makinelerinizin Kývýrma iţine uygun ve çok kuvvetli olmasý gerekmektedir Ţirketimizin kendi bünyesinde kendine has özelliklere sahip üretmiţ olduđu kalýplar sayesinde Kývýrma imalatýný kolaylýkla yapmaktayýz Ayrýca bu durumdan mütevellit ţirket olarak gurur duyuyoruz Kývýrma iţi ile ilgili tecrübeli bir firma arýyorsanýz KG METAL ÝŢLERÝ firmasý ile iletiţim kurup en dođru seçimi yapmýţ olacaksýnýz Türkiye genelinde en iyi hizmeti verebilmek için son derece hassas çalýţmalar yapmaktayýz En ileri teknolojik geliţmelerle hizmet veren firmamýz müţterilerin istediđi ölçülerde sonuç verecek ürünleri ortaya çýkarabilmek için hassasiyetle çalýţmakta ve memnuniyetin en iyi ţekilde sađlanmasý açýsýndan emek vermektedir Hýzlý çalýţan eleman kadrosu ile her türlü Kývýrma silindir Kývýrma Malafa Kývýrma Fason Kývýrma Boru Kývýrma Profil Kývýrma lama Kývýrma köţebent Kývýrma krom Kývýrma alüminyum Kývýrma paslanmaz Kývýrma metal Kývýrma Hardox Kývýrma konik Kývýrma saç Kývýrma NPI Kývýrma NPU Kývýrma saç boru Kývýrma serpantin Kývýrma spiral Kývýrma helezon Kývýrma malafa Kývýrma iţini istenilen zamanda teslim etme anlayýţýný ön planda tutan ţirketimiz tecrübelerini arttýrmaya devam etmektedir Ýstemiţ olduđunuz her türlü Özel Ýmalat, malzeme temini gerçekleţtirilerek siz deđerli müţterilerimize sunulmaktadýr Müţterilerimizin bizi getirdiđi bu özel noktada tercih edilebilirliđimizin artmasý açýsýndan teknolojik geliţmeleri her zaman takip edeceđimizi belirtmek isteriz