KG METAL KIVIRMA

info@silindir.com.tr

+90 232 375 8283

+90 532 131 1355

WhatsApp

Kývýrma CNC Kývýrma Fason Kývýrma Malafalý Kývýrma Silindir Kývýrma Boru Kývýrma Profil Kývýrma Köţebent Kývýrma Lama Kývýrma Konik Kývýrma Serpantin Kývýrma NPU Kývýrma NPI Kývýrma

Ana Sayfa Hakkýmýzda Hizmetler Makine Parkuru Kalýplarýmýz Galeri Videolar Ýletiţim

 

KG METAL Kývýrma Ýţleri


 Profil Kývýrma Malafalý Kývýrma Silindir Kývýrma Fason Kývýrma Boru Kývýrma Lama Kývýrma Köţebent Kývýrma Bakýr kývýrma Krom Kývýrma Alüminyum Kývýrma Paslanmaz Kývýrma Metal Kývýrma Hardox Kývýrma Konik Kývýrma Saç Kývýrma NPI Kývýrma I Kývýrma U Kývýrma NPU Kývýrma Serpantin Kývýrma Spiral Kývýrma Helezon Kývýrma Kompozit Kývýrma Tank kývýrma Kazan Kývýrma Hardox kývýrma Lama Kývýrma Serpantin kývýrma Spiral Kývýrma Helezon Kývýrma Konik konik Kývýrma Köţebent Kývýrma Galvaniz Kývýrma Ýzmir Kývýrma

 

 
Tel :90 232 375 8283 + 90 232 375 8384
Fax : + 90 232 375 3527

Gsm : +90 532 1311355

Mail : info@silindir.com.tr

4. Sanayi Sitesi Sitesi : 129/10 Sok No : 44

Bornova / ÝZMÝR

 

Alüminyum Bükme Alüminyum Kývýrma
Boru Bükme Boru Kývýrma
Bükme Kývýrma
Galvaniz Bükme Galvaniz Kývýrma
Hardox Bükme Hardox Kývýrma
Kazan Bükme Kazan Kývýrma
Kompozit Bükme Kompozit Kývýrma
Konik Bükme Konik Kývýrma
Köţebent Bükme Köţebent Kývýrma
Krom Bükme Krom Kývýrma
Lama Bükme Lama Kývýrma
Malafa Bükme Malafa Kývýrma
Metal Bükme Metal Kývýrma
Npi Bükme Npi Kývýrma
Npu Bükme Npu Kývýrma
Paslanmaz Bükme Paslanmaz Kývýrma
Profil Bükme Profil Kývýrma
Saç Bükme Saç Kývýrma
Serpantin Bükme Serpantin Kývýrma
Silindir Bükme Silindir Kývýrma
Tank Bükme Tank Kývýrma
Yarým Boru Bükme Yarým Boru Kývýrma
 
 

 

 

   

Kývýrma Ýţleri

Kývýrma Firmasý olarak Biz

Profil Kývýrma Malafalý Kývýrma Silindir Kývýrma Fason Kývýrma Boru Kývýrma Lama Kývýrma Köţebent Kývýrma Bakýr kývýrma Krom Kývýrma Alüminyum Kývýrma Paslanmaz Kývýrma Metal Kývýrma Hardox Kývýrma Konik Kývýrma Saç Kývýrma NPI Kývýrma I Kývýrma U Kývýrma NPU Kývýrma Serpantin Kývýrma Spiral Kývýrma Helezon Kývýrma Kompozit Kývýrma Tank kývýrma Kazan Kývýrma Hardox kývýrma Lama Kývýrma Serpantin kývýrma Spiral Kývýrma Helezon Kývýrma Konik konik Kývýrma Köţebent Kývýrma Galvaniz Kývýrma Ýzmir Kývýrma iţlemini hassasiyetle gerçekleţtirmekteyiz Müţterilerimiz istediđi ölçüleri bize iletip Kývýrma Ýmalatýný bitmiţ halde bizden teslim alýrlar Kývýrma iţi herkesin yapamayacađý bir iţ Deđildir Türkiye’de Kývýrma Yerler oldukça azdýr Çođu zaman bükülmeyi denenen ve farklý ţekiller alan bozulmuţ malzemeler düzeltip müţterilerimize veya meslektaţlarýmýza sunmuţuzdur Özellikle malzeme kalýnlýđý fazla olan bükümlerde makinelerinizin Kývýrma iţine uygun ve çok kuvvetli olmasý gerekmektedir Ţirketimizin kendi bünyesinde kendine has özelliklere sahip üretmiţ olduđu kalýplar sayesinde Kývýrma imalatýný kolaylýkla yapmaktayýz Ayrýca bu durumdan mütevellit ţirket olarak gurur duyuyoruz Kývýrma iţi ile ilgili tecrübeli bir firma arýyorsanýz KG METAL ÝŢLERÝ firmasý ile iletiţim kurup en dođru seçimi yapmýţ olacaksýnýz Türkiye genelinde en iyi hizmeti verebilmek için son derece hassas çalýţmalar yapmaktayýz En ileri teknolojik geliţmelerle hizmet veren firmamýz müţterilerin istediđi ölçülerde sonuç verecek ürünleri ortaya çýkarabilmek için hassasiyetle çalýţmakta ve memnuniyetin en iyi ţekilde sađlanmasý açýsýndan emek vermektedir Hýzlý çalýţan eleman kadrosu ile her türlü Kývýrma silindir Kývýrma Malafa Kývýrma Fason Kývýrma Boru Kývýrma Profil Kývýrma lama Kývýrma köţebent Kývýrma krom Kývýrma alüminyum Kývýrma paslanmaz Kývýrma metal Kývýrma Hardox Kývýrma konik Kývýrma saç Kývýrma NPI Kývýrma NPU Kývýrma saç boru Kývýrma serpantin Kývýrma spiral Kývýrma helezon Kývýrma malafa Kývýrma iţini istenilen zamanda teslim etme anlayýţýný ön planda tutan ţirketimiz tecrübelerini arttýrmaya devam etmektedir Ýstemiţ olduđunuz her türlü Özel Ýmalat, malzeme temini gerçekleţtirilerek siz deđerli müţterilerimize sunulmaktadýr Müţterilerimizin bizi getirdiđi bu özel noktada tercih edilebilirliđimizin artmasý açýsýndan teknolojik geliţmeleri her zaman takip edeceđimizi belirtmek isteriz